2018. január 6., szombat

Rovásírás

A rovásírás népünk ősi írása, már jóval a ma létező civilizációk előtt használtuk, nem véletlen, hogy a "tudomány" urai mélyen hallgatnak róla! Tiszta, logikus, nyelvünk ősi eredetére vall a léte.

Bizonyított tény, hogy a mi írásunk már akkor létezett, amikor a föld többi (mai) népe még nyomokban sem! Számomra egyértelmű, hogy az írás léte önmagában bizonyíték arra, hogy kik is népesítették be ezt a bolygót valamikor nagyon régen! Amikor nemzetünket letiporták, az írásunkat is betiltották, összegyűjtöttek és megsemmisítettek mindent, ami rovásírással íródott és a latin írást erőltették ránk! Persze később a tiltás, az elhallgatás és a hozzáférhetetlenség miatt az ősi írás csak titokban élt tovább.

Szerencsére akkor is sokan ellenálltak és a rovásírás a mai napig él! Az ősi írás felkutatása és újjáélesztése során több változat alakult ki, de ezek a különbségek csak apró eltérések, a lényeg tulajdonképpen egységes! Gondolok itt olyan eltérésekre, hogy a Magyar Adorján féle abc a rövid és a hosszú magánhangzókat nem jelöli külön, a Forrai Sándor féle abc pedig igen.

Rovásírással minden hangot tudunk jelölni, a szavak között itt is szóköz van. Nincs külön kisbetű és nagybetű, bár ha valamit ki akartak emelni, azt kicsit nagyobb méretben írták. Az írás jobbról-balra halad, ez onnan ered, hogy a bal kezünkben tartjuk a botot, amire írunk, a jobbal pedig rójuk rá a betűket. Ebből fakadnak a betűk szögletes formái, így egyszerűbb beróni őket.

Alább látható a Magyar Adorján féle rovás abc.Nincsenek megjegyzések: